Oxford GSG Phonics「牛津語音階梯」學習套套裝

$2,284.0

Get Set Go Phonics 英語語音教材包括:

  • 發聲課本 1 – 6*
  • 發聲互動遊戲海報 1 – 6*
  • 發聲語音卡*
  • 發聲字詞卡*
  • 三語互動視像及遊戲學習光碟 1 – 6
  • 家長手冊共 3 冊
  • 牛津點讀筆一支

*支援牛津點讀筆功能

可延期出貨

SKU: 9780190974756 分類: , , , , ,